PRIVACYVERKLARING  voor de Praktijk voor Haptotherapie

Dossier

Met betrekking tot je privacy zal ik uiterst zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als haptotherapeut een dossier aanleg. Dit is tevens mijn wettelijke plicht, vastgelegd in de WGBO. In het dossier worden gegevens vastgelegd omtrent je persoonlijke en medische situatie en gegevens over de behandelingen. Als jouw behandelend haptotherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die ten dienste van de behandeling zijn opgestuurd door of opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Dit gebeurt enkel na expliciete toestemming van jou als cliŽnt.

De gegevens uit jouw dossier kunnen eveneens voor de volgende doelen gebruikt worden:

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliŽntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Geheimhouding

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De wettelijke geheimhoudingsplicht betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou mag spreken.

Alleen in bijzondere gevallen (waarbij er ernstige schade in het geding is voor jou als zorgvrager of voor anderen) geeft de wet het recht om zonder je toestemming informatie te verstrekken. In een dergelijk geval zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking te bespreken.

Privacy op de zorgnota

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiŽle administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van jou de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
Enkel ik en mijn accountant hebben toegang tot de financiŽle administratie.

Enkel ik en mijn accountant hebben toegang tot de financiŽle administratie.

Klachtrecht beroepsvereniging

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dit uiteraard altijd met mij bespreken. Er is ook een klachtrecht geregeld door de beroepsvereniging: Klachtenprocedure VVH.